Uw zwangerschap

Zwanger zijn is een leuke maar soms ook zware periode. Het is een
periode waarvan u zeker moet genieten en waarbij uw eigen lichaam
een centrale rol zal spelen. Geniet van alle mooie ontwikkelingen die
de baby en u doormaken. Uw lichaam maakt in de 9 maanden
zwangerschap heel wat veranderingen mee. Het bereidt zich voor
op de bevalling. Voor het lichaam is dit vergelijkbaar met topsport.
Om uw lichaam een handje te helpen met voorbereiden kunt u ervoor
kiezen om aan zwangerschapsbeweging te gaan doen, zoals in de
groepsles ZwangerFit.

ZwangerFit

ZwangerFit is een leuke combinatie van bewegen en theorie omtrent
de zwangerschap.
ZwangerFit is bedoeld voor vrouwen die ook tijdens de zwangerschap
(indien nodig aangepast) willen blijven sporten om zo de conditie op
peil te houden. Hoe beter uw conditie is vóór de bevalling, hoe sneller
uw herstel verloopt nà de bevalling. Ook zal een goede conditie bijdragen
aan een gemakkelijkere en soepelere bevalling. Tijdens de lessen krijgt u
tips hoe mogelijke klachten voorkomen kunnen worden en waar u
eventueel extra aandacht aan kunt besteden.

Het bewegen wordt op een leuke manier aangeboden en zal bestaan
uit verschillende onderdelen. Namelijk: conditietraining, hier worden
oefeningen gedaan die elke week anders zijn waarbij u moet denken
aan krachtoefeningen, bewegen op muziek, bewegen met materialen,
etc. Door het wisselen van oefeningen blijft het leuk en wordt u hopelijk voldoende gemotiveerd.
De theorie die gegeven wordt omvat alle noodzakelijke informatie die u moet weten over de periode vóór de bevalling, de bevalling zelf en de periode erna. Van elke les ontvangt

u een samenvatting waardoor u de informatie thuis, eventueel met uw
partner, nog eens rustig na kunt lezen. Daarnaast is er een partnerles
ingeroosterd. In deze les zal informatie gegeven worden die belangrijk
is voor de partner. De partnerles wordt altijd in ontspannen sfeer
gegeven, waardoor de partners de informatie makkelijk opnemen en
vragen durven te stellen. De partner wordt voorbereid op de bevalling
en de periode daarna.
De zwangere ervaart deze les veelal als een samenvatting van
voorgaande lessen.

Docent

ZwangerFit wordt door een fysiotherapeut met een speciale
aantekening zwangerschapsbegelei-ding verzorgd, waardoor
eventueel snel ingesprongen kan worden op klachten aan het lichaam.
Indien nodig kunnen extra oefeningen gegeven worden waardoor
klachten voorkomen en/of verholpen kunnen worden.

Lesindeling

ZwangerFit bestaat uit 10 lessen vóór de bevalling. De lessen duren
ongeveer een uur en omvatten: conditietraining, krachtoefeningen
of een andere vorm van bewegen en een theoretisch gedeelte.
Eén van de lessen is de partnerles. Deze zal 1,5 uur duren en de partners
inzicht geven in het proces rond de bevalling en de periode daarna.
Er wordt uitgelegd wat te verwachten en wat hun taak is tijdens
het hele proces.

Kosten ZwangerFit

De kosten voor de 10 lessen zijn in totaal €100,-. Dit betreft de
9 zwangerschapslessen, de partnerles en samenvattingen van
de besproken theorie.