COPD staat voor Chronische Obstructieve Pulmonaire ziekte (Disease), wat betekent: een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Deze begint vaak met slijmvorming, later beschadigt de ontsteking de longen. Verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende lucht, zoals rook, verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Ook kunnen kleine luchtwegen hun stevigheid verliezen, waardoor de longen minder rekbaar worden.

Oorzaken van COPD

De belangrijkste oorzaak van COPD is (mee)roken, dit veroorzaakt een lang aanhoudende ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Verder kan langdurig werken in een omgeving met bijvoorbeeld steen- en metaaldeeltjes in de lucht ook tot een ontsteking leiden. Een andere oorzaak is erfelijkheid. Klachten die kunnen optreden zijn hoesten, slijm opgeven, piepende ademhaling en kortademigheid bij inspanning. De beschadiging van het slijmvlies verergert geleidelijk aan, waardoor klachten vaak pas na het 40ste levensjaar merkbaar worden.

Het advies wat gegeven wordt aan COPD-patiënten is: het beweegprogramma COPD volgen, stoppen met roken, meer bewegen en gezond eten. Soms kan medicatie helpen bij het bestrijden van klachten.

Beweegprogramma COPD

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft in samenwerking met TNO en de katholieke universiteit van Leuven een beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met COPD. Dit beweegprogramma is erop gericht om mensen met een chronische aandoening, zoals COPD, zelfstandig en gezond te laten bewegen.

Het beweegprogramma bestaat uit trainingen, individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. Het trainingsprogramma wordt zorgvuldig samengesteld door een fysiotherapeut op basis van de belastbaarheid van de deelnemer. De rode draad in het programma is de gedragsverandering: bewegen moet een onderdeel worden van het dagelijks leven.

Vergoeding

Aan trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut kunnen kosten verbonden zijn. Of deze kosten vergoed worden, verschilt per zorgverzekeraar en het type polis. Voor informatie over vergoedingen kunt u uw polis nalezen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Eerste consult

Als u zonder verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist komt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens deze screening worden uw klachten uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor het beweegprogramma. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en/of praktijkondersteuner en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor het beweegprogramma COPD, volgt er een intake en onderzoek na screening. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klachten zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klachten ontstaan zijn en in welke dagelijkse activiteiten u beperkt wordt. Aan de hand van de resultaten wordt, samen met u, een oefenprogramma opgesteld.
De huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.