Echografie

Echografie in de fysiotherapie is een onderzoeksmethode naar mogelijke irritatie of schade van het weefsel rondom gewrichten. Echografie werkt door middel van geluidsgolven die terugkaatsen op de verschillende soorten weefsels in het lichaam. Rond een gewricht zitten spieren, pezen, botten en slijmbeurzen, deze zijn allemaal anders van dichtheid, waardoor de weerkaatsing op de verschillende weefsels ook verschillend terugkaatsen.  Hierdoor kan er op beeld onderscheid gemaakt worden in deze weefsels. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar of voelbaar, en de beelden kunnen direct door de fysiotherapeut beoordeeld worden.

Net zoals bij elke behandeling zal er eerst een kort vraaggesprek plaatsvinden en indien nodig een lichamelijk onderzoek. Daarna wordt de echo gemaakt. Met een duidelijk beeld van de irritatie of schade kan een behandelplan samen met u worden opgesteld. Hierdoor is het mogelijk om gerichter te behandelen of zo nodig sneller door te verwijzen naar een specialist wanneer hier reden toe is.