Beweegprogramma Diabetes Type II

Alle voedingsstoffen die we dagelijks binnenkrijgen, worden in het lichaam omgezet in brand- en bouwstoffen. Zo worden koolhydraten (een verzamelnaam voor zetmeel en suikers) in het lichaam omgezet in glucose. Via het bloed wordt de glucose vervoerd naar verschillende organen. Om toegang te krijgen tot de organen is insuline nodig. Bij mensen met diabetes maakt de alvleesklier geen of weinig insuline aan of werkt de door het lichaam aangemaakte insuline onvoldoende. De bloedglucosewaarde (hoeveelheid suiker) in het bloed is daardoor hoger dan normaal.

Klachten bij diabetes

Beweegprogramma Diabetes Type II

Het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) heeft in samenwerking met onder andere TNO en de universiEen hoge bloedglucosewaarde kan allerlei klachten veroorzaken, zoals dorst, veel plassen en vermoeidheid. Bewegen is voor mensen met diabetes extra belangrijk, omdat hierdoor de bloedglucosewaarde in het bloed wordt verlaagd en de insuline beter zijn werk kan doen. Wanneer de hoeveelheid glucose in het bloed te ver daalt, kan dit leiden tot een ‘hypo’. Een hypo herkent u aan: transpireren, bleek zien, onduidelijk praten, een hongerig gevoel, gapen, prikkelingen om de mond, beven en stemmings-veranderingen.teit van Leuven het ‘Beweegprogramma voor mensen met Diabetes Mellitus type II’ speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld. Dit beweegprogramma is te volgen onder begeleiding van een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Het beweegprogramma is erop gericht mensen gezond en verantwoord te laten bewegen, aangezien dit een bewezen positief effect heeft op de levenskwaliteit van patiënten met Diabetes Mellitus type II.

Diabetes Type II

Er zijn verschillende typen van diabetes. Bij mensen met diabetes type II maakt de alvleesklier onvoldoende insuline aan of de insuline werkt onvoldoende. Daardoor nemen de cellen de glucose uit het bloed onvoldoende op. Diabetes type II komt vaak voor bij mensen ouder dan veertig jaar, zogenaamd ‘ouderdoms-suiker’. Speciaal voor deze doelgroep is het beweegprogramma diabetes type II ontwikkeld.

Advies voor mensen met diabetes type II:

* Volg het beweegprogramma
* Beweeg (wandelen, fietsen of zwemmen)
* Eet gezond voor een goed gewicht
* Houd uw conditie op peil, sport in gezelschap
* Zorg dat u altijd een koolhydraatrijke snack bij u heeft
* Luister naar de signalen van uw lichaam
* Let goed op uw bloedglucosewaarde* Stop met sporten als u een hypo voelt aankomen

Vergoeding

Aan trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut kunnen kosten verbonden zijn. Of deze kosten vergoed worden, verschilt per zorgverzekeraar en het type polis. Voor informatie over vergoedingen kunt u uw polis nalezen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Eerste consult

Als u zonder verwijzing komt, wordt u eerst gescreend. Tijdens deze korte screening wordt gekeken of er een indicatie is voor het beweegprogramma. Tevens wordt bekeken of het verstandig is dat u met de klachten naar de huisarts gaat. Als er een indicatie is voor het beweegprogramma Diabetes Mellitus type II volgt er een intake en lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut kijkt zowel naar de klachten als naar de oorzaak ervan en eventuele beperkingen. Aan de hand van de uitkomsten wordt, samen met u, een oefenprogramma opgesteld. De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.