Update

Wat fijn de deur kan weer open. Maar gefaseerd en veiligheid voorop.
Het RIVM , VWS en de beroepsverenigingen paramedische zorg hebben geadviseerd de praktijk waarbij fysiek contact nodig is , onder bepaalde voorwaarden en richtlijnen , rustig aan op te schalen.Het accent ligt hierbij wel nog steeds op : waar het effectief is de zorg op afstand te leveren.
Vanaf 4 Mei geld dit voor de Fysiotherapie en Cesar oefentherapie. Voor Osteopathie en acupunctuur zijn we in afwachting van toestemming om de deuren te openen.
Wat betekent dit voor u?
Indien u reeds onder behandeling was voor het sluiten van de praktijk word er contact met u opgenomen. We gaan samen bekijken hoe we het beste de zorg kunnen voortzetten binnen de veiligheidsmaatregelen die we getroffen hebben .
Wordt u momenteel begeleid middels videobellen dan gaan we u benaderen om samen te bekijken of de zorg voortgezet kan worden op de praktijklocatie.
Nieuwe patiënten kunnen altijd contact met ons opnemen via mail of telefoon. We zullen dan samen bekijken hoe en waar we u het beste van onze zorg kunnen gaan voorzien, binnen de veiligheidsmaatregelen.
Wanneer u een afspraak heeft in de praktijk , vragen wij het volgende
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
Houd afstand van anderen(1,5 meter)
Kom stipt op tijd(en dus niet te vroeg) naar de praktijk. We Spreiden onze afspraken
We vragen ouders / begeleiders buiten of in de auto te wachten, zodat er zo weinig mogelijk mensen in de praktijk zijn
Wilt u zelf 2 schone handdoeken meenemen om op de behandelbank te leggen.
Blijf thuis bij de volgende klachten: verkoudheid ,niezen, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts bij uzelf of bij uw gezin/huisgenoten
Naast de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn , kunnen we ook gebruik maken van alle wenselijke persoonlijke beschermingsmiddelen (bpm) ,.We hanteren de richtlijnen om te bepalen of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk is. En mocht u zelf gebruik willen maken van uw eigen pbm , dan is dat geen probleem.
Heeft u vragen ?
Neem dan gerust contact met ons op.
Tel 0475-333157 of 0475-466046
Per mail info@fysioactive.net
Namens team Fysio Active BV

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie