Wat is Oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een para-medische behandelmethode. Deze methode is gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen of stabiliseren van klachten als gevolg van een ongunstig houdings- en bewegings-patroon al dan niet veroorzaakt door een aandoening, stoornis of beperking.

Welke klachten behandelt een Oefentherapeut Cesar?

De oefentherapeut Cesar is in staat om een breed scala van klachten te behandelen.
Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
* Houdings- en bewegingsafwijkingen
* Klachten vanuit de nek, schouders, rug, heupen, benen, etc.
* Ademhalingsproblematiek, zoals COPD en hyperventilatie
* Neurologische aandoeningen, zoals hernia, ziekte van Parkinson en MS
* Orthopedische aandoeningen, zoals artrose, osteoporose, scoliose en ziekte van Scheuermann
* Reumatische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis en ziekte van Bechterew
* Motorische ontwikkelingsachterstand bij kinderen
* Revalidatie
* RSI (KANS)
* Bekkenklachten
* Whiplash
* Incontinentie

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO)

Sinds 1 juli 2008 zijn de oefentherapeuten Cesar en Mensendieck direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat u zonder medische verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist bij een oefentherapeut terecht kunt met uw hulpvraag.

Vergoeding

De oefentherapie wordt vergoed als u hiervoor verzekerd bent. Op uw polis staat welk bedrag of het aantal behandelingen u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Wanneer de behandelingen niet meer vergoed worden en u er voor kiest de behandelingen voort te zetten, betaald u dit zelf.