Wat is de Mckenzie Methode?

McKenzie (MDT Mechanical Diagnosis and Therapy) is een methode waarbij de patiënt geleerd wordt om door middel van specifieke oefeningen, zelfstandig invloed op zijn of haar klachten te kunnen uitoefenen. Het is een onderzoeks- en behandelmethode welke ondersteund kan worden door manuele mobilisatietechnieken. Kenmerkend voor deze therapie zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hiermee een duidelijk beeld van de mechanische klacht ontstaat.

Doel van de McKenzie Methode

McKenzie is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. McKenzie heeft goede resultaten bij rug- en nekklachten. Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij uitstralende klachten en behandeling van de overige gewrichten.

Het belangrijkste doel van deze therapie zijn klachten laten verdwijnen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkomen.

Wanneer McKenzie therapie?

McKenzie therapie wordt toegepast voor verschillende klachten zoals:

  • hoofdpijn
  • langdurige rugklachten
  • pijn in armen of benen
  • schouderklachten
  • acute nekklachten
  • uitstralingspijn
  • whiplash

Behandeling

De McKenzie methode wordt toegepast door fysiotherapeuten met een aparte bijscholing hiervoor.  Samen met de patiënt gaat de therapeut onderzoeken waar de klachten vandaan komen en hoe deze klachten door middel van actieve bewegingen gecentraliseerd kunnen worden. Zeer kenmerkend voor deze behandel methode zijn de herhalende bewegingen die gemaakt dienen te worden. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij onze McKenzie therapeut.