Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen. Het lymfsysteem speelt een belangrijke rol bij het zuiveren en verplaatsen van vocht. Onder normale omstandigheden wordt dit vocht verzameld in een lymfvat en afgevoerd via de lymfeklieren.
Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Lymfoedeem is een chronische aandoening die vaak geleidelijk en pijnloos ontstaat, omdat het oedeem langzaam toeneemt.
De klachten die kunnen ontstaan zijn o.a. pijn, een vermoeid en zwaar gevoel, tintelingen, zwelling, beperkingen in bewegen en beperkingen in het dagelijks functioneren.

• Primair lymfoedeem is aangeboren. De lymfevaten en -knopen zijn niet goed aangelegd, waardoor de aan- en afvoer van het lymfevocht onvoldoende is. Dit kan in het gehele lichaam voorkomen, maar uit zich met name in de benen.
• Secundair lymfoedeem is verworven. De lymfevaten en/of -knopen zijn beschadigd of verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn arm-oedeem na een borstoperatie, oedeem van het been na een gynaecologische ingreep en oedeem na het verwijderen van een melanoom. Bij deze operaties worden de lymfeklieren verwijderd en raken lymfevaten beschadigd, waardoor de vochtafvoer wordt bemoeilijkt. Patiënten die na de operatie radio- en/of chemotherapie ondergaan, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van lymfoedeem. Secundair lymfoedeem kan ook ontstaan na forse schaafwonden, ontstekingen, gewrichtsoperaties, etc.

Andere veel voorkomende vormen van oedeem zijn:

• Veneus oedeem, waarbij de terugvloed van het vocht door de afvoerende bloedvaten (venen) niet goed verloopt en het vocht zich ophoopt.
• Restoedeem na een totale knie- of heupprothese
Oedeem bij reumatoïde artritis.

Lymfdrainage/oedeemtherapie is gericht op het terugdringen of niet verder doen toenemen van oedeem om hierdoor normaal functioneren te herstellen. Genezen van lymfoedeem is niet mogelijk.